top of page

Myslím, že

“tento playlist nepoukazuje nato, čo je tradičné, ale práve naopak... Vystihuje to aký som, keď povolia ľady a oficiálna časť sa skončila. Vypovedá otom, že nemusia to byť len tie klasiky, na ktoré sme zvyknutí, ale častokrát je to o niečom inom.” 

 

—  Škorvo

Môj Hlas: Welcome
Moj hlas - vitajte - nove

ŠKORVO A JEHO ÚLETY

PLAYLIST, kde môžeš počuť môj hlas, moju prácu a ...

Kotva 1
Môj Hlas: Music_Widget
Môj Hlas: Widget
bottom of page